ביטוח אובדן כושר עבודהמגיע לכם עד 50% הנחה

לוגו חברת הפניקס ביטוח
לוגו חברת איילון
לוגו חברת AIG
לוגו חברת ביטוח מנורה
לוגו חברת ביטוח ליברה
לוגו של כלל חברת ביטוח

ביטוח אובדן כושר עבודההכנסה יציבה במקרה חירום

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח חשוב מאוד כמעט לכל עובד במשק. ביטוח זה מגן על העובד מפני אובדן היכולת שלו לפרנס את עצמו ואת משפחתו, ברוב המקרים הללו מצבו הכלכלי של העובד מתדרדר במהירות. תחשבו למשל על אדם שברגע אחד מפסיק לקבל משכורת ולא יכול למצוא עבודה חדשה בקלות או בכלל. 

מה זה ביטוח אובדן כושר עבודה?סוגי הכיסויים הכלולים

תחום האובדן כושר עבודה עבר רפורמה גדולה בביטוח בשנת 2017, במסגרת הרפורמה קבעה רשות שוק ההון פוליסה בסיסית שכל חברות הביטוח צריכות להציע כפוליסת בסיס. הביטוח הבסיסי מוגדר כ-ביטוח המכסה מצב של אובדן כושר עבודה בעקבות תאונה או מחלה שהביאה לפגיעה בכושר העבודה של המבוטח, בין אם באופן זמני או קבוע בגובה של 75 אחוז לפחות מיכולת המבוטח לעבוד לפני התרחשות האירוע.

כמו כן, הביטוח אמור לשקף את הכישורים של העובד, את ההשכלה שלו ואת הניסיון שלו בתחום כאשר קובעים את גובה הקצבה החודשית.

בנוסף נקבעו מספר נהלים נוספים לביטוח אובדן כושר עבודה:

  • תקופת הביטוח הבסיסי – רשות שוק ההון קבעה כי תוקף הביטוח הבסיסי תהיה עד גיל הפרישה, 67, אלא אם כן המבוטח קבע אחרת באופן מפורש.
  • תקרת הפיצוי המקסימלית לשכירים – נקבע כי תקרת הפיצוי המקסימלית תעמוד על 75 אחוז מגובה השכר הממוצע של המבוטח, כולל הצמדה למדד. בנוסף נקבע כי השכר הממוצע של העובד ייקבע על פי השכר הממוצע של העובד בשנה הקודמת לאובדן כושר העבודה או לשלושת החודשים הקודמים, לפי הגבוהה מבין השניים.
  • תקרת הפיצוי המקסימלית לעצמאיים – נקבע כי גם עצמאיים יהיו זכאיים לפיצוי בגובה 75 אחוז מההכנסה הממוצעת שלהם לחודש בשנה שלפני אובדן כושר העבודה. אם המבוטח עוד לא השלים שנה מתאריך תחילת הפוליסה אזי הקצבה תקבע לפי ההכנסה החודשית הממוצעת ממועד תחילת הפוליסה.
  • שחרור מהפקדות – מי שמפוצה על ידי חברת ביטוח לפי פוליסת אובדן כושר עבודה שנרכשה במסגרת הפנסיה או ביטוח המנהלים יקבל מחברת הביטוח פטור מתשלום הפרמיה בחודשים עבורם הוא מקבל קצבה מהחברה עד לגובה השחרור שנקבע בפוליסת הביטוח.
  • חיתום רפואי בזמן הגדלת סכום הביטוח – המבוטח לא יצטרך לבצע חיתום רפואי במקרה בו סכום הביטוח גדל בעקבות צמיחה במשכורת או בהכנסה של העסק ובתנאי שהשכר לא חצה את רף 15 האחוזים בראייה שנתית ואת רף שישים האחוזים בחמש שנים.
  • הכנסה בעת קבלת תגמולי ביטוח – נקבע כי המבוטח יהיה זכאי להכנסה נוספת כל עוד היא איננה מגיעה ממקום עבודה, כלומר מבוטחת שנמצאת בחופשת לידה לא תינזק ותזכה לקצבה רגילה בהתאם לביטוח אובדן כושר עבודה וכך גם מבוטח שמחזיק בנכסים המכניסים לו הכנסה פסיבית בדמות דמי שכירות חודשיים.
  • ביטוח אובדן כושר עבודה בקרב יותר מחברת ביטוח אחת – נקבע כי עובד שרכש ביטוח אובדן כושר עבודה אצל יותר מחברת ביטוח אחת כך שגובה הקצבה אמור להיות גבוהה מההכנסה החודשית לא יהיה זכאי לסכום זה. כלומר, חברות הביטוח יוכלו לקצץ את הקצבה כך שתשקף הכנסה חודשית כוללת בגובה מאה אחוז מההכנסה החודשית הממוצעת.
  • כיסוי בעת שהייה בחו"ל – נקבע כי פוליסת הביטוח תישאר תקפה גם בחו"ל.
  • שיקום מקצועי – חברת הביטוח יכולה במסגרת הביטוח לבקש מהמבוטח לעבור תהליך של שיקום מקצועי. השיקום יבוצע על חשבון חברת הביטוח ולמבוטח עומדת הזכות שלא להתחיל בהליך השיקום. בכל מקרה, מבוטח שהסכים לעבור שיקום מקצועי אולם העיסוק שהוכשר אליו אינו נחשב לעיסוק סביר, ימשיך להיות זכאי לתשלום הביטוח ומהסכום תקוזז רק הכנסתו החודשית.

פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה החופש לבחור פוליסה נכונה

טופ לעתיד שחרור

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה
חושן

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה
הראל לעתיד חדש

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה
מטריה טופ

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה

השוואת מחירים ביטוח אובדן כושר עבודהכיצד לבחור פוליסה טובה?

המחירים של ביטוחי אובדן כושר עבודה משתנים מאוד בין מבוטח למבוטח, בעוד שבביטוח רכב קל להשוות בין הביטוחים השונים, היות והתנאים די דומים בכל ביטוח, ביטוחי אובדן כושר עבודה מכילים סעיפים שונים המותאמים אישית לכל מבוטח.

כדי לרכוש את הביטוח הטוב ביותר חשוב להסתכל על עוד דברים פרט למחיר, לשים דגש על הסעיפים שמופיעים בפוליסה ועל הסעיפים שלא מופיעים בה. לשם כך כדאי להתייעץ עם אחד ממומחי הביטוח שלנו כדי שיוכל להתאים לכם את פוליסת הביטוח הטובה ביותר.

כמה עולה ביטוח אובדן כושר עבודה?מה טווח המחירים בערך

העלות של ביטוח אובדן כושר עבודה משתנה מאוד ממבוטח למבוטח, חברת הביטוח מסתכלת על הגיל של המבוטח, המין שלו מצבו הבריאותי ועוד. כמו כן, לתחום העיסוק של המבוטח יש השפעה גדולה על עלות הביטוח כאשר באופן טבעי, עובדים העוסקים בתחומים מסוכנים יותר יאלצו לשלם מחירים גבוהים יותר.

כמו כן, גם לגובה ההכנסה החודשית יש השפעה משמעותית על עלות הביטוח, ככל שההכנסה של המבוטח גבוהה יותר, הסיכון הנשקף לחברת הביטוח גדל ואיתו מחיר הפוליסה החודשית.

מי צריך לקנות ביטוח אובדן כושר עבודה?אלו מקצועות חייבים כיסוי

התשובה הטובה ביותר היא שכל אחד צריך לרכוש לעצמו פוליסת אובדן כושר עבודה, אובדן כושר עבודה יכול לרסק משפחות מבחינה כלכלית אם לא מתכוננים לכך מראש.

תחשבו על מצב שבו תעברו אירוע שימנע מכם להמשיך ולפרנס את עצמכם, מהכנסה חודשית ממוצעת אפילו של כעשרת אלפים שקל בחודש, להכנסה לא קיימת בגובה אפס שקלים מדי חודש, תחשבו גם על מקרה שבו לא תוכלו לחזור לעבוד לאחר תקופה קצרה יחסית. בוודאי אתם מבינים שתוך תקופה קצרה יחסית תגיעו לשוקת שבורה מבחינה כלכלית.

לכן, כל אחד צריך ביטוח אובדן כושר עבודה במיוחד עובדים במקצועות שוחקים ומסוכנים בהם האפשרות לאבד את היכולת לפרנס את עצמך גבוהה ביחס לשאר המקצועות במשק. עובדים בתחום הבניין, בתעשייה ומי שמתעסקים עם חומרים מסוכנים חייבים לרכוש ביטוח אובדן עבודה מקיף וכולל.

מה חשוב לדעת לפני שקונים ביטוח אובדן כושר עבודה?חשוב לעשות שיעורי בית

אובדן כושר עבודה נחשב למצב בו היכולת הגופנית או נפשית לעבוד נפגעה כתוצאה ממחלה או תאונה. אובדן כושר עבודה יכול להתייחס למקצוע מסוים או לעבודה כללית.

לעיתים קביעת רופא תעסוקתי אינה חד משמעית ותקבלו אישור לעבוד עם תנאים מקלים (חצי יום וכדומה), לא כל פוליסת ביטוח מכסה אובדן כושר עבודה חלקי ולכן יש לוודא את הכיסוי הנ"ל בעדיפות עליונה.

תקופת אכשרה מתייחסת לזמן מעת רכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה ועד לרגע שחברת הביטוח אחראית על מצבו של המבוטח.

כן ולא. אצל שכירים, לא כל גובה השכר מחושב לביטוח אובדן כושר עבודה כגון מרכיב בונוס ובמקרים מסוימים תשלום שעות נוספות. מאידך, ניתן לבצע השלמות באופן פרטי למלוא גובה השכר המבוטח.

כן ולא. במקרה של תביעה ישנה הגדרה בחוק לגובה המקסימלי אותו תוכלו לקבל וזאת בהתאם להכנסות שלכם בפועל. כך שבמידה ויש ברשותכם יותר מפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה הרי שהסכום שתקבלו במצטבר לא יעלה על המקסימום הקבוע בחוק. יחד עם זאת, חברות הביטוח לא מקזזות הכנסות מביטוח לאומי ושם כן ניתן לקבל את הכיסוי כתוספת.

מומלץ בחום שלא לתבוע את פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה באופן עצמאי וללא עזרה מקצועית. תצטרכו להציג לחברת הביטוח מסמכים רבים, חוות דעת רפואיות ועוד.

כל מקרה לגופו ולכן אין דרך אחת שנכונה או מדריך כללי ולכן עזרה של סוכן ביטוח מקצועי יכולה להפוך את התהליך לקל ונעים יותר.

במקרה תביעה של אובדן כושר עבודה, ישנה תקופת המתנה לתשלום בפועל, הוספת סעיף פרנצ'יזה יעניק לכם תשלום רטרו על תקופת ההמתנה עד לגובה אשר נקבע בפוליסה. כיום ברוב מוחלט, המבוטחים מוסיפים את הרחבת פרנצ'יזה.

אובדן כושר עבודה מתייחס לתאונה אשר גוררת את אובדן היכולת לעסוק במקצוע שלכם או כללי. ואילו ביטוח תאונות אישיות מתייחס לתאונה לא קטלנית כגון שבירה של יד או רגל ומעניקה פיצוי חד פעמי.
שילוב בין שני הביטוחים יעניק כיסוי בטווח רחב של מקרים או תאונות , בין אם פגעו ביכולת שלכם לפרנס את משפחתכם ובין גרמו רק לאי נוחות זמנית.

זה לא מכובד להעתיק