תביעת ביטוח חיים

תוכלו לחסוך עד כ-מאות שקלים בחודש
מבלי לוותר על איכות הביטוח
דירוג ביטוחים

4.7 שביעות רצון הקוראים שלנו

כל מה שתצטרכו על מנת לבחור ביטוח מעולה

תביעת ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא אחד הביטוחים הכי חשובים לכל משפחה, הוא מגן על בני המשפחה מפני הסכנות הטמונות במוות בטרם עת של אחד מהמפרנסים העיקריים אשר עלול להותיר את המשפחה ללא פרנסה ועקבות זאת לדרדר את מצבה הכלכלי. אם חס וחלילה, אחד מבני משפחתכם נפגע ועולה הצורך להגיש תביעת ביטוח חיים חשוב לדעת כיצד לעשות זאת בשביל לייעל את התביעה ולהביא לתשלום בזמן הקצר ביותר.

מהו ביטוח חיים?

ביטוח חיים הוא חוזה שנחתם בין המבוטח לבין חברת הביטוח שמבטיח כי במקרה מוות, או במקרה של תאונה שמביאה לאובדן כושר העבודה של המבוטח, חברת הביטוח תפצה את המבוטח או את משפחתו בסכום קבוע או בקצבה חודשית.

לרוב סכום הכסף עליו מדובר בביטוח חיים הוא סכום משמעותי שיכול לסייע למשפחה באופן משמעותי בהתמודדות עם ההשלכות של הפציעה או של המוות המוקדם, במיוחד כאשר מדובר במפרנס עיקרי במשפחה.

יש שני סוגי ביטוח שניתן לרכוש כיום בשוק הביטוח בישראל:

  • ביטוח חיים למקרה פטירה – במקרה של פטירה תועבר למשפחה של הנפטר, או למוטבים אחרים שהוא קבע סכום כסף חד פעמי או קצבה חודשית, לפי בחירת המוטבים.
  • ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה – ביטוח זה מופעל כאשר המבוטח מאבד את כושר ההשתכרות, כמעט מכל סיבה אפשרית, במקרה מסוג זה המבוטח לרוב מקבל סכום כסף גבוהה כקצבה לאורך שנים, אם כי יש מקרים בהם הוא יוכל לקבל את הכסף בפעימה אחת.

חשוב להבין כי בזכות ביטוח חיים יתאפשר לבני המשפחה של הנפטר או של מי שאיבד את כושר העבודה להמשיך לחיות את חייהם בהתאם לרמה אליה התרגלו לאורך השנים, זאת היות שכספי הביטוח מאפשרים להמשיך לשלם את רוב החשבונות של משק הבית.

האם תביעת ביטוח חיים היא וודאית?

המחשבה הרווחת בימים אלה היא שפוליסת ביטוח חיים תמיד תאפשר למבוטח או לבני משפחתו לקבל פיצוי בפרק הזמן המיידי, מיד לאחר שמתמלאים התנאים להגשת התביעה. אולם, במקרים רבים, חברת הביטוח תתעכב עם העברת התשלום לטובת בדיקה של נסיבות המקרה ווידוא של עמידה בתנאי הפוליסה.

הסיבות המרכזיות בגינן חברות הביטוח יכולות לא לשלם תביעת ביטוח חיים הינן:

  • אי גילוי – במקרה כזה, חברת הביטוח צריכה להוכיח שהמבוטח הסתיר מידע משמעותי על מצבו הרפואי, בנוסף היא תצטרך להוכיח כי אם הייתה נחשפת למידע שהוסתר הרי שלא הייתה מבטחת את המבוטח או שהייתה מחייבת אותו הפרמיה שונה באופן משמעותי.
  • אשם תורם – סעיף זה לרוב רלוונטי בתביעות אובדן כושר עבודה ובמקרה כזה, חברת הביטוח תצטרך להוכיח כי למבוטח הייתה תרומה משמעותית לנסיבות שהובילו לאובדן כושר העבודה.
  • אי תחולה של הביטוח – במקרה כזה, חברת הביטוח צריכה להוכיח כי נסיבות המקרה בכלל לא נכנסות תחת סעיפי הביטוח עליו חתם המבוטח עם החברה.

תהליך תביעת ביטוח חיים

כדי לקבל את הסכום שמגיע לכם לפי פוליסת הביטוח עליה חתמתם עם חברת הביטוח תצטרכו להודיע לה על המצב הרפואי שלכם או של קרוב משפחתכם שמצדיק את הפעלת הפוליסה. ברוב המקרים, ההודעה נעשית באמצעות פנייה בכתב לחברת הביטוח ועל גבי הפנייה נהוג להוסיף כמה מסמכים הנדרשים לטובת אימות התביעה.

יש להגיש תביעות נגד הביטוח עד שלוש שנים מהתרחשות המקרה, כאשר מבוטחים שלא יעשו זאת בפרק הזמן הזה יאבדו את זכותם לקבל פיצוי ברוב הגדול של המקרים.

לאחר הגשת התביעה, חברת הביטוח תבחן את נסיבות האירוע, תאשר שאכן מדובר במקרה שנכנס תחת הכיסוי הביטוחי שנרכש וכי לא בוצעו חריגות מהדרישות המחייבות בפוליסה. חשוב לציין כי במידה וחברת הביטוח חושדת בכך שהמסמכים הרפואיים שהוגשו לא מספיק בהירים או שאינם מקצועיים דיו זכותה לדרוש קבלת חוות דעת שנייה. לבסוף, לאחר בחינת התביעה חברת הביטוח תודיע האם היא מקבלת את התביעה ובמידה וכן תעביר את הסכום שנדרש ממנה.

אם יש לכם שאלות בנושא תהליך התביעה יועצי הביטוח שלנו ישמחו לתת לכם סיוע ולעזור לכם להשיג את הזכויות שלכם.

אלו טפסים נדרשים לתביעת ביטוח חיים?

ברוב המקרים חברות הביטוח מבקשות אסמכתאות רפואיות למצב הרפואי של המבוטח, תיאור של נסיבות הפציעה או הפטירה, סוג הסיוע המבוקש ועוד.

מסמכים רלוונטים לתביעת ביטוח חיים במקרה פטירה

*אנחנו מקשרים ישירות לאתר חברת הביטוח לנוחיותכם בלבד ולכן אין לנו אחריות על תוכן המסמך.
נקודות אפורות
ביטוח חיים בהנחה בלעדית