מדיניות הפרטיות

מהות האתר

אנחנו ב-אתר ביטוח מכבדים את הפרטיות שלכם ומחויבים לה. בדף הזה נפרט את מדיניות הפרטיות שהגדרנו לאתר bituah.co.il, ולכלל פעילותם של מנהלי ומפעילי האתר. מדיניות הפרטיות שלנו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

אתר ביטוח הינו אתר אינטרנט הפועל כמגזין מידע ומתווך בין משתמשיו לבין נותני שירות בתחום הביטוח (להלן:" הספקים") באמצעות איסוף פרטי המשתמשים והעברתו בצורה פרטנית לצד לצדדים שלישים. האתר מכיל מידע ותכנים על הצעות שונות הקיימות בשוק הישראלי. האתר מציע למשתמשים לקבל פניות רלוונטיות מספקי שירות, לרבות הצעות תוכן, הצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מצדדים שלישיים באמצעות מילוי טופס דיגיטלי באתר והעברתו למפעילי האתר ו/או לספקי השירות ("בקשה לקבלת מידע").כניסה לאתר, שימוש בשירותי האתר ו/או בתכנים המופיעים מבטאת מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש בו, למדיניות הפרטיות של האתר וכן הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעותSMS  בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר. במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי האתר עליך לחדול מהשימוש באתר ובשירותיו.

הסכמה לתנאי השימוש

תחילת השימוש באתר, בתכניו – לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים וקריאת מידע, הודעות, הצעות או מודעות המתפרסמות בו, מעידה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי הנהלת האתר מעת לעת, הכול כמפורט בתנאי שימוש אלה. תחילת השימוש באתר ובשירותיו כפופה ומותנית בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם ביצוע כל פעולה באתר ובפרט שליחת מידע באמצעות האתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ויקיים אותם.

הסכם זה יהא מחייב, ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם. הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין האתר או מי מטעמו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם. תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

הגבלת אחריות

מודגש כי האתר איננו משמש כאתר מכירות וכי הנהלת האתר לא תחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמשים. האתר או מי מטעמו אינם מעורבים כלל באספקת המוצרים ו/או השירותים של הספקים השונים המוצגים באתר.

השימוש באתר, בשירותיו ובתכניו הינו על דעת המשתמש ובאחריותו בלבד. הנהלת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר.הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. במקרה של טעות כאמור לעיל לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. באחריותו של המשתמש לבדוק את המידע המוצג לו, את תוכנו ומהימנותו מול נותני השירות. האתר אינו אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים ו/או מודעות פרסומת של צדדים שלישיים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים. תמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואין לראות בהן הבטחה או התחייבות מכל סוג מצד הנהלת האתר ו/או הספקים השונים.כאמור, החברה אינה קשורה לאספקת השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר ואינה צד להתקשרות בין המשתמש לבין נותני השירות ו/או צדדים שלישיים. קבלת השירותים הינם על פי תנאי ספקי השירות השונים, על פי שיקול דעתם ובאחריותם.

החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף, לרכוש ו/או למידע, לרבות למחשב המשתמש, לחומרה, לתכנים המופיעים בו ו/או לתוכנות המותקנות עליו כן בגין כל אובדן מידע, מסד נתונים ו/או אובדן הכנסה הנובע מאלה אשר נגרם כתוצאה משימוש באתר, בתכניו, מלחיצה על קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישים ו/או בהפניות לדפי אינטרנט של גופים שלישים, ומכל פעולה אשר עשויה להיגרם עקב השימוש, במישרין ו/או בעקיפין (לרבות, הורדת תוכנות עויינות, תוכנות מעקב, נגיפי-מחשב / וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים וכד').

איסוף מידע

1. במהלך השימוש או הגלישה באתר לירות המגזין, אתם עשויים להתבקש למסור את פרטיכם האישיים, כגון שם, מספר טלפון ועוד. במסירת המידע כאמור, אתם נותנים את הסכמתכם להעברת המידע לגופים מקצועיים עימם אנחנו עובדים באופן שוטף, תוך בקרת איכות השירות שהם נותנים. הגופים המקצועיים כוללים חברות ביטוח, סוכני ביטוח ובתי השקעות ("הספקים"), ובסמכותם לתת לכם הצעות לגבי המוצרים והשירותים אותם ביקשתם, או מוצרים העשויים לעניין אותך או את בני משפחתך. כל פעילות אתר לירות המגזין והגופים המקצועיים מתבצעת בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

2. חברת לירות דיגיטל ("המפעיל"), בעליו של אתר bituah.co.il ("האתר"), פועל כמקשר ומתווך בינך לבין הספקים, ובהתאם לכך הוא עשוי להעביר חלק מהמידע שהזנתם, או כולו, אל הספקים.

3. כחלק מתפעול שוטף של האתר, המפעיל משתמש ב"עוגיות" (Cookies), המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. הנך רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות".

4. המפעיל עשוי לאסוף מידע נוסף בזמן הגלישה או השימוש באתר, מידע שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי ושאין בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי.

באתר מצויים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יובהר כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע לאתר. והמפעיל אינו אחראי למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור.

מילוי הטופס "בקשה לקבלת הצעה" באמצעות האתר, הינו חינם. מילוי הטופס, אינו מחייב את הגולש, בשום אופן שהוא, ואינו מהווה הסכמה לרכישת שירותים פיננסים מוצרים ביטוחים או שירותים ומוצרים אחרים כלשהם.

גולשים אשר ירשמו ל-ניוזלטר של האתר מסכימים בזאת למשלוח הודעות דוא”ל מאת האתר, מעת לעת בנוגע לתכנים המפורסמים באתר. בכל רגע נתון ניתן לבטל את ההרשמה ל-ניוזלטר כמפורט להלן.

כמו כן, במהלך שימוש הגולש באתר יתכן וייאסף מידע אודות הגולש, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו, כתובת ה – IP שלו, סוג הדפדפן ומידע סטטיסטי נוסף בין היתר באמצעות Google Analytics (להלן: “מידע כללי” ו/או “מידע לא מזהה“).

אין כל חובה חוקית או אחרת המחייבת את הגולש למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בעצם גלישתו באתר הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות תנאי שימוש אלו וכל דין.  יודגש כי יתכן ולגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע.

אבטחת מידע

המפעיל יעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. המפעיל אינו מבטיח ואינו ערב לכך, כי מסדי הנתונים שלו, לרבות מידע שנמסר על ידך, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד הוא ינקוט באמצעים סבירים הוא לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלו ו/או לאתר ו/או למחשביו.

שימוש במידע ומסירתו לצד שלישי

1. המפעיל משתמש במידע שנאסף אך ורק ובהתאם להוראות הדין, תנאי השימוש והוראות מסמך זה.

2. המפעיל מתחייב לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט המקרים הבאים:

2.1 חובה למסור את המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית;

2.2 במקרה של תלונה אודות השימוש באתר, קבלת הצעות, רכישת מוצרים וכיוצא באלה;

2.3 במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין המפעיל;

2.4 במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין;

2.5 העברה לגורמים שלישיים מידע שאינו מידע שמזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;

2.6 העברת מידע לספקים בכדי לספק לך את השירותים שביקשת;

2.7 המפעיל ימחוק מידע שנאסף על ידו, אשר לא נעשה בו כל שימוש ואשר ביקש בעל המידע בכתב למוחקו.

שינויים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש ומדיוניות הפרטיות מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לאחר ששונו.

זה לא מכובד להעתיק